Képviselet nemzetközi bíróság előtt

Az Európai Közösségek Bírósága, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága olyan nemzetközi jogi fórumok, amelyek eljárása adott esetben közvetlenül is kezdeményezhető. Az Európai Közösségek Bíróságának – mint a közösségi jog értelmezésére hivatott bírói fórumnak –a magyar bírósági eljárásokhoz kapcsolódó jogosítványai vannak, a közösségi jog rendelkezéseinek értelmezésére irányuló eljárások a hazai bírói fórumok előtt folyó eljárásokban is kezdeményezhetőek, bizonyos esetben pedig ilyen eljárás kezdeményezése kötelező.

A Petia Ügyvédi Iroda ilyen irányú tapasztalat birtokában tudja felvállalni a fenti nemzetközi fórumok előtti eljárások során szükséges jogi képviselet ellátását ügyfelei részére.