Képviselet jogvitákban

Egy jogvita megoldása általában nem peres eljárással kezdődik, de az ügyvédi közreműködés igénybevétele az esetleges pert megelőzően nagy mértékben javíthatja a későbbi eredményes pervitel esélyeit.

Bár az ügyvédi képviselet – bizonyos esetek kivételével – peres eljárás esetében nem kötelező, az anyagi- és eljárásjogi szabályok összetettsége, a nem megfelelő jogalkalmazásból eredő (néha helyrehozhatatlan) hátrányos következmények elkerülése érdekében a legtöbb esetben célszerű a perbeli képviselet ellátását ügyvédre bízni.

A Petia Ügyvédi Iroda polgári-, gazdasági- és közigazgatási jogvitákkal összefüggésben lát el jogi képviseletet ügyfelei részére.