Fizetésképtelenségi jog

Akár adósi, akár hitelezői oldalon kénytelen szembesülni a gazdasági élet szereplője a fizetésképtelenség tényével, vagy fenyegető kockázatával és az ehhez kapcsolódó eljárásokkal (csődeljárás, felszámolási eljárás) mindenképpen célszerű jogi szakértő közreműködését igénybe venni a rendelkezésre álló lehetőségek, kötelezettségek és kockázatok vizsgálatához. A megfelelő időben kért jogi segítség nagyon gyakran segít elháríthatatlan következmények megelőzésében.

A Petia Ügyvédi Iroda a fizetésképtelenségi jog területén szerzett jelentős tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére, a felmerülő problémák megoldásában.